on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 

Valberedning

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför
2022 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största
ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande,
som inte ska vara ledamot av valberedningen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up