on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 

Valberedning

Valberedningen består av följande fyra ledamöter:

  • Ossian Ekdahl, ordförande, utsedd av Första AP-fonden
  • Björn Jernström
  • Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
  • Tomas Kåberger, utsedd av KIC InnoEnergy SE

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer.

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp, har adjungerats till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ferroamps valberedning kan göra det via e-post till mejladress valberedningen@ferroamp.se senast den 31 januari 2021.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up