VD-presentation från Årsstämman 2023-05-10

Ferroamps VD Krister Werner summerar 2020 och blickar framåt i ett förinspelat VD-anförande inför årsstämman 20 maj 2021.
Ferroamp Elektronik - Presentation Erik Penser Bank - Temadag: CleanTech 14 januari 2021