Pressmeddelanden

Ferroamp exhibits at Intersolar and launches a new energy storage solution

Ferroamp is exhibiting at the Intersolar and SmarterE trade fair in Munich during the period 15 - 17 May. SmarterE is the major global arena for suppliers and customers in the field of solar energy, energy storage and charging infrastructure for electric cars. Ferroamp's products and solutions can be seen in stand C2.134.

In connection with the fair, Ferroamp are also launching a new energy storage solution, Ferroamp Power Storage Module. The battery is particularly developed for villas and smaller properties and for the applications that are relevant in the Nordic countries with managing power peaks and enabling more efficient charging of electric cars. The system has integrated electronics and is fully compatible with Ferroamp's EnergyHub system. All Ferroamp's customers have the opportunity to supplement their existing facilities with this battery. The development has been done in close cooperation with Sunwoda Energy Solution in China. Sunwoda Energy Solution is one of the biggest battery manufacturers in the world, with batteries ranging from mobile phones to electrical vehicles and supplying high quality batteries to several multinational players.

"-With this new energy storage solution we are complementing our product range. By that we can now offer the market a full range of optimized energy storage solutions for everything from small villas up to larger facilities. We are also very happy with our cooperation with Sunwoda, one of China's most recognized manufacturers of lithium-ion batteries." says Olof Heyman, CEO, Ferroamp.

"We are very happy to partner with Ferroamp in this launch of a Energy Storage system optimized for the European customers and applications. Our LFP battery technology is also one of the safest battery chemistries on the market." says Haiwei Xiao, VP, Sunwoda Energy Solution.

Munich, 2019-05-17

Contact:
Olof Heyman, CEO, mobile +46 70 585 57 90, or
Björn Jernström, CTO and founder of Ferroamp, mobile +46 70 930 89 82.

For more information, kindly visit: www.ferroamp.com

About Ferroamp Elektronik
Swedish Ferroamp Elektronik AB (publ), founded in 2010, is a fast-growing company within cleantech that offers advanced energy and power optimization solutions for real estate. Ferroamp has a scalable platform that offers the opportunity to combine patented technology in a self-developed EnergyHub with alternative energy sources and energy storage. In a unique solution, several buildings can also be connected in a microgrid - Powershare. Today, customers are primarily property companies / owners, energy consultants and electric power companies. Ferroamp has received several prominent international environmental awards. The head office is located in Spånga outside Stockholm. G&W Fondkommission is Certified Adviser: e-mail ca@gwkapital.se, telephone +46 8 503 000 50.

2019-10-15
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.

2019-08-26
Regulatorisk

VD för Ferroamp Elektronik AB, Olof Heyman, kommer på grund av hälsoskäl att lämna sin post under hösten. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny VD. Fram till dess att en permanent VD är utsedd kommer Björn Jernström, idag CTO och tillika grundare av bolaget, utnämnas till tillförordnad VD.

2019-08-22
Regulatorisk

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 9 866 (2 323) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,40 (-0,98) SEK
2019-07-11
Regulatorisk

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.

2019-07-05
Regulatorisk

Ferroamp fortsätter sin tillväxtresa och förstärker ledningsgruppen för ett ökat strategiskt och operationellt fokus för expansion inom Sverige och internationellt. Kerstin Wähl utses till ny CFO och Niclas Wadestig utses till ny Head of Marketing and Sales. Båda tillträder i september 2019.

2019-07-04
Regulatorisk

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom en genomsnittsberäkning av den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna beräknat fr o m 2019-06-19 och med en rabatt om 5 %.

2019-06-25
Regulatorisk

Styrelseledamoten Karl Elfstadius har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Ferroamp Elektronik AB (publ). Karl har varit styrelseledamot sedan 2014 och fram till idag.

2019-06-12
Regulatorisk

Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät" (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

2019-05-22
Regulatorisk

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up