Pressmeddelanden

Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron

Ferroamp ökar nu produktionstakten ytterligare och har tecknat ett ramavtal med den norska elektroniktillverkaren Kitron om volymproduktion av EnergyHub-systemet för villor. Avtalet är också ett steg på vägen mot kommande internationella lansering.

- Ferroamp fortsätter att expandera verksamheten genom samarbeten med strategiska partners. Vi är mycket glada över att ha tecknat avtal med Kitron som är en ledande aktör inom elektronik, och som har kapacitet att producera stora volymer EnergyHub-system till våra villakunder, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

Ferroamp är ett svenskt greentech bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Genom samarbetet med Kitron tredubblar företaget tillverkningen av EnergyHub Wall 14. 

Med den patenterade likströmstekniken blir EnergyHub hjärnan i fastighetens elsystem och kan styra elanvändningen så att fastighetsägaren får ut mer av sina solceller och dessutom kan integrera elbilsladdning och energilager. Systemet finns för både kommersiella fastigheter och flerfamiljshus men EnergyHub Wall 14 är särskilt anpassad till villasystem.

Under första halvåret 2022 ökade Ferroamp sin försäljning med 60 procent och befinner sig nu i en snabb tillväxtfas och så sent som förra veckan presenterade bolaget ett utökat samarbete med tillverkaren NOTE. Genom avtalet med Kitron förbereder sig Ferroamp också för att skala upp inför en kommande lansering utomlands. Kitrons tillverkning av EnergyHub kommer att ske i Polen och beräknas komma i gång inom några veckor. 

- Vi är väldigt glada över att Ferroamp har valt Kitron som tillverkningspartner för att möjliggöra sin starka tillväxtresa. Kitron har sedan några år tillbaka satsat hårt på att möta de kraftigt ökande behoven på marknaden inom elektrifiering och vi ser att vi idag är väl positionerade för att möta den efterfrågan. Att få skriva ett långsiktigt partnerskapsavtal med Ferroamp, som en marknadsledare inom integration av lokala elnät, känns både spännande och hedrande, säger Kristoffer Asklöv, COO på Kitron.

Kitron är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare för produktion av elektronik och tillhörande tjänster för sektorerna Connectivity, Electrification, Industry, Medical devices och Defence/Aerospace. Gruppen har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckien, Kina och USA. Inkluderat förvärvet av BB Electronics i januari 2022 har Kitron ca 2 800 anställda och proformaintäkter på cirka NOK 5 miljarder i 2021.

Stockholm, 30 september 2022

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

2022-11-16
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.

2022-11-09
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning
2022-11-04
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").

2022-09-30

Ferroamp ökar nu produktionstakten ytterligare och har tecknat ett ramavtal med den norska elektroniktillverkaren Kitron om volymproduktion av EnergyHub-systemet för villor. Avtalet är också ett steg på vägen mot kommande internationella lansering.

2022-09-23

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet.

2022-08-25
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 april-juni

 • Nettoomsättning 52 402 kSEK (37 703)
 • Resultat efter finansiella poster -7 860 kSEK (-8 656)
 • EBITDA -5 464 kSEK (-7 337)
 • EBITDA, % -10,4% (-19,5%)
 • Balansomslutning 253 090 kSEK (132 809)
 • Soliditet, % 80 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 kSEK (-22 343)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Ferroamp rapporterar rekordomsättning för första kvartalet 2022
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen
 • Ferroamp genomför en riktad nyemisson och tillförs 60 MSEK
 • Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO
 • Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park
2022-06-30

Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden.

2022-06-22
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.

1
2
...
13
>>