Pressmeddelanden

Ferroamp medverkar på Nordens största elbilsmässa

När Nordens största elbilsmässa eCarExpo går av stapeln i Göteborg den 3-5 december är Ferroamp på plats för att visa upp sina innovativa lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning och solenergi i fastigheter.

Ferroamps EnergyHub ger elbilsägare möjlighet till optimal laddning av elbilen och förutsättning att integrera solenergi och batterilager i fastigheten - idag eller i framtiden. På eCarExpo, Nordens största elbilsmässa, är Ferroamp plats och visar upp systemlösningen.

- Ferroamps marknad är bred med kunder i såväl segmentet för stora kommersiella fastigheter som i det viktiga småhussegmentet, vilket är de vi i första hand kommer att möta på eCarExpo. Allt fler skaffar elbil och med det kommer ett naturligt intresse av att veta mer om hur man kan lösa laddningen av elbilen optimalt, samt hur man kan kombinera sin elbilsladdning med solceller och energilager i fastigheten. Vi ställer ut på mässan för att hjälpa fler fastighetsägare, stora som små, att få till helheten, säger Krister Werner, VD på Ferroamp.

Ferroamp har satsat på en bra placering i mässhallen där hela produktsortiment effektfullt visas upp i en helt ny monter. Besökarna kommer även att kunna få en demo av hur EnergyCloud, gränssnittet för mätning och styrning, ser ut och fungerar.

- Ambitionen med vårt deltagande är dels att få en bred exponering av våra systemlösningar i elbilssegmentet, dels att bygga fler goda kundrelationer. På mässan skapas många goda kontakter, och vi vet från tidigare erfarenheter att det ger positiva effekter för efterfrågan på våra systemlösningar, fortsätter Krister Werner.

Ferroamp medverkar även i scenprogrammet vid flera tillfällen under mässan och kommer bland annat berätta mer om det forskningsprojekt inom V2X som presenterades tidigare i år.

- För första gången samlas projektgruppen för att inför publik och media berätta om potentialen för tvåvägskommunikationen V2X och vad teknologin kan användas till i praktiken, säger Björn Jernström, Grundare och CTO på Ferroamp.

Programpunkten "Så revolutionerar V2X framtidens elnät" presenteras på fredagen, under den så kallade branschdagen, tillsammans med övriga partners i projektet; Polestar, Göteborg Energi, CTEK och Chalmers.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Om eCarExpo

eCarExpo är ett fokuserat mässkoncept kring elektrifiering av fordon och genomförs varje år i Stockholm och Göteborg. Bil Sweden är samarbetspartner. Mässan vilar på tre starka ben, expo, provkörning och seminarier. Läs mer på www.ecarexpo.se

Filer för nedladdning
2021-12-02

Med nästa release av systemmjukvara kan EnergyHub börja styra laddboxar enligt gängse kommunikationsstandard för laddutrustning, OCPP. Det innebär att laddningen av elbilen hemma i villan kan optimeras och bli problemfri året runt.

2021-11-23

Ferroamp har tecknat partneravtal med Assemblin El, en del av den nordiska installations- och servicekoncernen Assemblin. Samarbetet innebär att Assemblin kommer att installera och utföra service av Ferroamps system och produkter runt om i Sverige.

2021-11-12

Techarenan Challenge är entreprenörstävlingen som korar Nordens främsta startup och tillväxtbolag. När tävlingen idag avgjordes stod det klart att Ferroamp vinner Industrins pris 2021.

2021-11-10
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 20 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp Elektronik AB ("Ferroamp").

2021-11-10
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
2021 juli-september

 • Nettoomsättning 28 957 kSEK (22 496)
 • Resultat efter finansiella poster -9 939 kSEK (-6 983)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,81 SEK (-0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 677 kSEK (-7 060)

2021 januari-september

 • Nettoomsättning 88 032 kSEK (56 698)
 • Resultat efter finansiella poster -28 527 kSEK (-24 015)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -2,32 SEK (-2,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 190 kSEK (-21 643)

2021-11-05

Regeringen godkänner lokal energidelning i mikronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik. Tekniken ökar möjligheten och lönsamheten för exempelvis bostadsrättsföreningar att investera i solenergi eller gemensamma energilager.

2021-11-02

När Nordens största elbilsmässa eCarExpo går av stapeln i Göteborg den 3-5 december är Ferroamp på plats för att visa upp sina innovativa lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning och solenergi i fastigheter.

2021-10-13
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-10-01

Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps Power Share-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.

2021-09-23

ElectriCITY, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamp system för energismarta stadsdelar.

1
2
...
10
>>