Pressmeddelanden

Ferroamp och Integrate Renewables förlänger och fördjupar samarbete

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.

Norge har flest elbilar i världen och andelen nollutsläppsbilar från nybilsförsäljningen i Norge stod för över 42% 2019. Detta utgör en stor utmaning där Ferroamps erbjudande möjliggör omställningen till smarta och energieffektiva elsystem för att hantera denna tillväxt. Integrate Renewables planerar sälja Ferroampprodukter för över 4,5MSEK på den Norska marknaden 2020.

Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables "Vi har under de senaste åren genomfört ett antal större banbrytande projekt med Ferroamp bla Orkdal Folkehelsesenter i Trøndelag och Sola Airport Arena i Stavanger. De största kommunerna i Norge har de siste åren haft ambitiösa miljöplaner med krav på 80%-100% reduktion av lokala utsläpp innan 2030, vilket har accelererat övergången från fossilt bränsle till en utsläppsfri transportsektor, både för bilar, bussar och båtar. Ferroamp har en plattform som passar väldigt bra för energiomställningen som pågår i Norge och vi ser fram emot att även bredda oss mot mindre projekt och den snabbväxande privata marknaden. Integrate Renewables har nyligen lanserat "IRene Kraftcontaineren" - En optimerad mobil container som möjliggör användning av elektriske anläggningsmaskiner på utsläppsfria byggarbetsplatser och där vi utnyttjar Ferroamp system för att säkra effekthantering och effektiv energihantering".

Niclas Wadestig, Sälj och Marknadschef Ferroamp: "Med sin höga andel elbilar går den norska marknaden i bräschen för framtidens lokala elnät. Vi ser här många utmaningar till följd av antalet elbilar, där Ferroamps erbjudande löser problemen till lägsta kostnad.

Integrate Renewables identifierade tidigt värdet i Ferroamps erbjudande och har byggt flera av de största och mest avancerade Ferroamp systemen mot professionella kunder. Med det nya samarbetsavtalet tar vi detta till nästa nivå och kan parallellt börja bearbeta privatmarknaden, där den Norska elbilsboomen sätter elnätet under stor press. "

Stockholm, 2020-04-20

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64
Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables, telefon +47 476 83165

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.irenewables.no

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Om Integrate Renewables
Integrate Renewables AS, grundat 2014 och med huvudkontor i Stavanger, är en ledande energi-systemutvecklare i Norge. Företaget består av kompetente och engagerade medarbetare med lång erfarenhet av rådgivning, utveckling, projektering och installation, samt drift, styrning och optimering av tekniska installationer inom förnybar energi och energilagring.

Vi arbetar och projekterar från tidig ide/utvecklingsfas som rådgivare till realisering av projekten där vi leverera kommersiella produkter och tjänster.
Baserat på vår spetskompetens utvecklar vi nya koncept och lösningar för att accelerera övergången mot nollutsläpp. Detta innebär allt från små offgrid paketlösningar till kompletta mikronät för optimerad energihantering och reducera effekttoppar i alla sammanhang och alla byggnader.

Filer för nedladdning
2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 2 042 349 aktier till en teckningskurs om 50,00 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 102 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad, genom ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.

2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 2 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa utökat rörelsekapitalbehov.

2020-08-12
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 583 (9 866) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 869 (-2 907) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,87 (-0,40) SEK

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 202 (15 819) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 032 (-12 247) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,76 (-1,71)
2020-05-19
Regulatorisk

Olof Heyman valdes in i Ferroamp Elektronik AB styrelse vid Årsstämman.

2020-05-14
Regulatorisk

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:

2020-05-13
Regulatorisk

Den pågående Coronapandemin och bedömning av dess effekter kommenteras under avsnittet VD

  • Nettoomsättning uppgick till 16 619 (5 953) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 163 (-9 340) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-1,51) SEK
2020-04-23
Regulatorisk

Ferroamps årsredovisning är nu publicerad, under rådande omständigheter till följd av Covid-19 väljer vi att publiceras VD-ordet i sin helhet nedan. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

2020-04-20
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up