Pressmeddelanden

Ferroamp ser kraftig ökning i efterfrågan på batterilager

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

- Fler och fler ser fördelarna med att använda batterier för att kunna undvika effekttoppar eller anpassa sitt behov av att köpa in el efter prisvariationerna under dygnet. Det gynnar både den privata ekonomin och elnätet i stort, säger Fredrik Breitung, tf vd, Ferroamp.

Ferroamp är ett svenskt greentech bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Det patenterade EnergyHub-systemet kopplar ihop solceller, elbilsladdning och energilager i ett likströmsnät som gör det möjligt för fastighetsägaren att styra förbrukningen och kapa elkostnaden. 

Systemet köps ofta in tillsammans med en solcellsanläggning men under hösten har företaget sett en markant förändring i efterfrågan på batterier. 

- Sedan de stora elprisökningarna i augusti ser vi en dramatisk förändring på marknaden. Orderingången på batterier till villasystem ökat med 534 procent under perioden augusti till november jämfört med samma period förra året, säger Fredrik Breitung.

Traditionellt har batteriets uppgift varit att lagra överskottet av egenproducerad solel istället för att sälja den till elnätet. Med smart styrning kan batterier ha flera andra användningsområden som gör att investeringen återbetalas snabbare. 

Många elnätsägare inför nu effekttariffer som innebär att avgiften avgörs av de timmar förbrukningen varit högst. Med ett batteri som laddar ur dessa timmar kan dessa effekttoppar kapas. Batteriet kan också användas för att ladda på natten när elen är billig och ladda ur under de timmar under dygnet när elen är som dyrast. Detta bidrar också till att avlasta det hårt ansträngda elnätet och bidrar till flexibilitet.  

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, tf VD, 070 - 340 76 79

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp: 

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en smartare växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-03-14

Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera det ökande behovet av laddplatser, men som också kan avlasta och balansera det hårt ansträngda nätet.

2023-03-08
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) har utsett Kent Jonsson till ny verkställande direktör för bolaget. Kent har bland annat en bakgrund som vd för Volvo Car Retail UM AB efter Volvos förvärv av Upplands Motor AB där Kent var vd och delägare sedan 2013. För närvarande är han styrelseledamot i en av Norges största bilåterförsäljare Bertel O. Steen AS.

2023-02-22

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varberg Energi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett erbjudande om att delta på marknaden för den hett efterfrågade tjänsten FCR-D.

2023-02-06

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

2023-01-11
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef

2023-01-09
Regulatorisk

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

2022-12-21
Regulatorisk

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

1
2
...
14
>>