Pressmeddelanden

Ferroamp växlar upp efter ett rekordstarkt Q3

Det är med glädje Ferroamp Elektronik AB meddelar att Charlotte Eisner tillträder som Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar att utveckla Ferroamps affär i såväl befintliga som nya marknader. Affärs-utveckling samt partnerskap, försäljnings- och marknadsstrategi organiseras nu hos Charlotte som också leder och bygger Ferroamps kanaler och säljteam.

"Det är oerhört roligt att vi nu kan välkomna Charlotte, med sin långa erfarenhet av att bygga och växa bolag inom clean- och sustaintech, till oss. Vi stärker med detta vår organisation och marknadsnärvaro ytterligare. Ett viktigt steg och rätt i tiden nu när vår tillväxtresa tar fart" säger VD Krister Werner.

Ferroamp gjorde under Q3 sitt bästa kvartal någonsin. Bolaget är i en process av industrialisering och internationalisering och expansionen har bara börjat.

Som medgrundare och VD för svenska laddtekniksbolaget Charge Amps etablerade Charlotte tidigt flertalet av de processer och affärer som drivit den snabba utvecklingen i laddbranschen. Som Global Sales & Markets Director byggde hon därefter DEFAs snabba tillväxt inom ladd- och LED-belysning, via såväl bolagsförvärv och partnerskap som organisk tillväxt, till en av norra Europas största.

Charlotte innehar ordförandeposten i cleantech testbädden ElectriCITY Innovation som är en viktig exportplattform för svenska bolag, samt har en styrelsepost i First North noterade AwardIT. Hon har en bakgrund som marknadschef på SAS och som managementkonsult, och kommer närmast från den svensk-kinesiska automotive-jätten NEVS där hon byggt och lanserat MaaS och en P2P bildelningstjänst samt skapat förutsättningar för etableringen av självkörande fordon i framtidens smarta städer. Charlotte har även en lång internationell affärserfarenhet sedan tidigare.

"Jag har följt Ferroamp i alla år och vi har genomfört gemensamma projekt hos några av Sveriges större fastighetsutvecklare. Det har blivit allt viktigare att ta ett helhetsgrepp för att säkra och effektivisera hållbara energilösningar och Ferroamp har en given nyckelroll i denna snabbt växande marknad. Jag ser fram emot att göra stor nytta med mina skickliga kollegor, för såväl de större fastighetsutvecklarna och förvaltarna som för varje villaägare" säger Charlotte Eisner.

Det är också med glädje Ferroamp meddelar att marknadsorganisationen stärks genom att Anna Fägersten tillträder som Marketing Director. Anna har flera framgångsrika år i branschen och även hon har varit kraftigt bidragande i tillväxtresan hos såväl Charge Amps som DEFA. Sedan tidigare har Anna utvecklat svenska och nordiska varumärken och hon medverkar aktivt i utvecklingen av flera viktiga plattformar som bland andra eCarExpo och 2030-sekretariatet.

Stockholm, 2020-12-16

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2021-10-13
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-10-01

Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps Power Share-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.

2021-09-23

ElectriCITY, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamp system för energismarta stadsdelar.

2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

1
2
...
9
>>