Pressmeddelanden

Ferroamp växlar upp efter ett rekordstarkt Q3

Det är med glädje Ferroamp Elektronik AB meddelar att Charlotte Eisner tillträder som Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar att utveckla Ferroamps affär i såväl befintliga som nya marknader. Affärs-utveckling samt partnerskap, försäljnings- och marknadsstrategi organiseras nu hos Charlotte som också leder och bygger Ferroamps kanaler och säljteam.

"Det är oerhört roligt att vi nu kan välkomna Charlotte, med sin långa erfarenhet av att bygga och växa bolag inom clean- och sustaintech, till oss. Vi stärker med detta vår organisation och marknadsnärvaro ytterligare. Ett viktigt steg och rätt i tiden nu när vår tillväxtresa tar fart" säger VD Krister Werner.

Ferroamp gjorde under Q3 sitt bästa kvartal någonsin. Bolaget är i en process av industrialisering och internationalisering och expansionen har bara börjat.

Som medgrundare och VD för svenska laddtekniksbolaget Charge Amps etablerade Charlotte tidigt flertalet av de processer och affärer som drivit den snabba utvecklingen i laddbranschen. Som Global Sales & Markets Director byggde hon därefter DEFAs snabba tillväxt inom ladd- och LED-belysning, via såväl bolagsförvärv och partnerskap som organisk tillväxt, till en av norra Europas största.

Charlotte innehar ordförandeposten i cleantech testbädden ElectriCITY Innovation som är en viktig exportplattform för svenska bolag, samt har en styrelsepost i First North noterade AwardIT. Hon har en bakgrund som marknadschef på SAS och som managementkonsult, och kommer närmast från den svensk-kinesiska automotive-jätten NEVS där hon byggt och lanserat MaaS och en P2P bildelningstjänst samt skapat förutsättningar för etableringen av självkörande fordon i framtidens smarta städer. Charlotte har även en lång internationell affärserfarenhet sedan tidigare.

"Jag har följt Ferroamp i alla år och vi har genomfört gemensamma projekt hos några av Sveriges större fastighetsutvecklare. Det har blivit allt viktigare att ta ett helhetsgrepp för att säkra och effektivisera hållbara energilösningar och Ferroamp har en given nyckelroll i denna snabbt växande marknad. Jag ser fram emot att göra stor nytta med mina skickliga kollegor, för såväl de större fastighetsutvecklarna och förvaltarna som för varje villaägare" säger Charlotte Eisner.

Det är också med glädje Ferroamp meddelar att marknadsorganisationen stärks genom att Anna Fägersten tillträder som Marketing Director. Anna har flera framgångsrika år i branschen och även hon har varit kraftigt bidragande i tillväxtresan hos såväl Charge Amps som DEFA. Sedan tidigare har Anna utvecklat svenska och nordiska varumärken och hon medverkar aktivt i utvecklingen av flera viktiga plattformar som bland andra eCarExpo och 2030-sekretariatet.

Stockholm, 2020-12-16

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2021-02-23

För att säkerställa fortsatt god service till kunder och installatörer under Ferroamps planerade tillväxt har H1 Communication fått förtroende att hantera Ferroamps first line support.

2021-02-16

Senergia, den nordiska grossisten för solenergi, växer i samtliga marknader och lägger en stororder hos Ferroamp. Med Ferroamps system erbjuder Senergia helhetslösningar för såväl stadsutvecklare som fastighetsägare som vill hantera kapacitets- och effektbrister i elnätet. Förnybara energikällor som sol och vind kopplas till energilager och laddboxar för elbilar när Ferroamps modulära lösning mäter, fasbalanserar och styr mot lägre kostnad och hållbara energilösningar med patenterad teknologi.

2021-02-11
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 20.074 (18.905) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.123 (-6.547) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,74 (-0,72) SEK

Helåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 76.772 (45.838) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -33.138 (-24.203) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,10 (-3,22)
2021-01-29
Regulatorisk

Ferroamp stärker från och med 1 mars sin organisation med Carl Heyman, Chief Development Officer, som tillsammans med grundaren Björn Jernström, Chief Technology Officer, kommer att driva Ferroamps forskning och utveckling.

2020-12-16
Regulatorisk

Det är med glädje Ferroamp Elektronik AB meddelar att Charlotte Eisner tillträder som Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar att utveckla Ferroamps affär i såväl befintliga som nya marknader. Affärs-utveckling samt partnerskap, försäljnings- och marknadsstrategi organiseras nu hos Charlotte som också leder och bygger Ferroamps kanaler och säljteam.

2020-12-07

Ferroamp har tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar och holländska Indutecc fått uppdraget att föra ett av Nederländernas största försäkringsbolag ytterligare ett steg närmare att nå sina högt ställda miljömål. Affären, som är en i raden av projekt i Nederländerna, omfattar Ferroamps smarta EnergyHub-system vilka styr solceller och energilager, samt förbereder för likströmsladdning av fordon.

2020-11-13

Ferroamp har blivit utsedd till officiell leverantör för svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Ferroamp kommer att leverera det smarta energisystem som styr solceller och energilager och som installeras på den svenska paviljongen.

2020-11-09
Regulatorisk

Åsa Hedman utses från och med den 1 januari 2021 till Chief Communication Officer (CCO) och får ansvaret att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsstrategi.

2020-10-19

Ferroamp bjuder in till presentation under Aktiespararnas event Aktiedagen Digitalt den 19 oktober.

<<
1
2
3
4
...
9
>>