Ferroamps omsättning ökar 100 % under första kvartalet 2022 - når ny rekordnivå

Ferroamps preliminära omsättning under första kvartalet uppgick till 42 Mkr, vilket är en fördubbling av omsättningen jämfört med 21 Mkr under motsvarande period 2021. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia.

Omsättningsökningen är ett resultat av leveranser på den starka orderboken från årsskiftet och en fortsatt mycket god orderingång under kvartalet. Försäljningen och orderingången inom solel ökar stadigt och har säsongsmässigt startat tidigare än normalt i år. Under första kvartalet uppgick antalet levereradeSolar String Optimizer (SSO) till 50 procent av totala antalet SSO leveranser under helåret 2021. Detta bidrar också till en volymökning av EnergyHub, där efterfrågan framför allt ökar inom segmentet villor och småhusfastigheter.

Kunderna visar också ett fortsatt stort intresse för batterilösningar. Andelen av omsättningen hänförlig till batterilösningar under första kvartalet 2022 är i linje med förra året, men vi ser en ökad efterfrågan på batterier och särskilt den nya batterilösningen ESS System som nyligen lanserats och börjar levereras från och med Q2.

- Det känns riktigt bra att vi klarar att möta en kraftigt ökad efterfrågan från våra kunder. Vi har kunnat hantera den globala bristen på komponenter väl och har arbetat intensivt för att minimera påverkan på våra kunder. Solel-branschen har varit särskilt stark under perioden och vi har redan levererat mer än hälften av hela 2021 års volym av SSO:er. Marknadstillväxten återspeglas även i orderstocken som vid utgången av första kvartalet är 26 % högre än vid årsskiftet, med leverans under kommande halvår, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

Den fullständiga rapporten för första kvartalet 2022 publiceras den 12 maj 2022.

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 klockan 10.30.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning