Pressmeddelanden

Minskad belastning på elnätet när solel delas i Biskopsgården

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

- För att investeringarna i solceller ska bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbara är det viktigt att vi i stor utsträckning kan använda solelen inom fastigheterna och då är PowerShare en bra lösning, säger Oskar Scheiene, Energi och miljöchef på Bostadsbolaget.

Det är inte bara elpriset som nått nya höjder det senaste året, det gäller även belastningen på elnätet i många områden. Göteborgs Energi spår att effektbehoven i Göteborgs stad kommer att fördubblas de närmaste 15 åren. En del av lösningen på problemet är att kombinera solceller med smart energidelning så att fastigheter kan lösa större del av sina energi- och effektbehov själva. I Norra Biskopsgården har nu det kommunala Bostadsbolaget utrustat åtta kvarter, med sammanlagt strax över 1000 hyresbostäder, med lokala likströmsnät.

I samband med att solceller sattes upp på taken installerades Ferroamps patenterade PowerShare-teknik. Med PowerShare kopplas elsystemen i byggnader inom samma kvarter ihop så att den egenproducerade elen kan användas där den behövs som bäst, oavsett vilket tak solcellerna sitter på eller i vilket av husen elen förbrukas. I de aktuella fastigheterna är det framför allt tvättstugorna som har en hög förbrukning.

PowerShare-näten innebär att man får en högre avkastning på sin solcellsinvestering eftersom man tjänar mer på att använda elen inom fastigheterna än att sälja ut den på nätet. För elnätet betyder det lägre belastning eftersom behovet av att leverera el till området minskar. Eftersom solelsproduktion också orsakar trängsel i nätet innebär den ökade graden av egenanvändning också att det blir möjligt att integrera mer solel i nätet från närliggande anläggningar.

- När hela samhället elektrifieras och en allt större del av produktionen kommer från väderberoende källor blir fastigheternas roll i elnätet allt viktigare. Ferroamp gör det möjligt för både villaägare och större fastighetsägare att ta kontroll över sin elanvändning samtidigt som de avlastar elnätet, säger Fredrik Breitung, tf vd för Ferroamp.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, tf VD och CFO, 070 - 340 76 79

Om Ferroamp:
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-03-14

Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera det ökande behovet av laddplatser, men som också kan avlasta och balansera det hårt ansträngda nätet.

2023-03-08
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) har utsett Kent Jonsson till ny verkställande direktör för bolaget. Kent har bland annat en bakgrund som vd för Volvo Car Retail UM AB efter Volvos förvärv av Upplands Motor AB där Kent var vd och delägare sedan 2013. För närvarande är han styrelseledamot i en av Norges största bilåterförsäljare Bertel O. Steen AS.

2023-02-22

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varberg Energi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett erbjudande om att delta på marknaden för den hett efterfrågade tjänsten FCR-D.

2023-02-06

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

2023-01-11
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef

2023-01-09
Regulatorisk

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

2022-12-21
Regulatorisk

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

1
2
...
14
>>