Pressmeddelanden

Wallbox elbilsladdare öppnar för Ferroamps smarta styrning

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

- När elbilen nu tar över på nybilsmarknaden står både fastighetsägare och nätägare inför en utmaning när det gäller att få laddningen att fungera med elen i resten av fastigheten. Att Wallbox populära laddare nu är kompatibla med Ferroamp gör det möjligt för fler att delta i den gröna omställningen och ladda elbilen tryggt och smidigt, säger Robert Gelmanovski, marknads- och kommunikationschef på Ferroamp.

OCPP (Open Charge Point Protocol) är en standard som gör det möjligt för olika typer av system att styra och integrera laddstationer i nätverk. När allt fler laddare nu öppnas för den gemensamma branschstandarden OCPP 1.6-J innebär det att de kan styras av EnergyHub vilket gör det möjligt att ladda bilen snabbt och effektivt utan att orsaka höga förbrukningstoppar. Laddningen riskerar annars att bli kostsam när allt fler elnätsägare inför så kallade effekttariffer, något som innebär att nätavgiften helt eller delvis sätts efter de timmar då förbrukningen är som högst. 

Ferroamps EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att styra elbilsladdaren via OCPP kan hastigheten i laddningen anpassas så att fastighetens effektuttag hålls under en förutbestämd nivå utan att laddningen behöver brytas.

Vid installation tillsammans med laddbox berättigar Ferroamps EnergyHub till 50 procent skattereduktion i form av grönt avdrag.

Wallbox är en av de största laddboxtillverkarna på marknaden och det är deras storsäljare Wallbox Pulsar Plus (v5.13.11) och Wallbox Copper SB (v5.13.11) som nu har testats och godkänts av Ferroamp enligt OCPP-standarden.

- På Wallbox tror vi att smart EV-laddning är framtiden för branschen, så vi är glada över att arbeta med Ferroamp. Deras sofistikerade mjukvara tillåter användare att få ut det mesta av våra intelligenta elbilsladdare, säger Robin Palmgren, Sverigechef på Wallbox.

Stockholm 2022-12-01

För ytterligare information:
Fredrik Breitung, tf vd, 070 - 340 76 79

Besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-02-06

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

2023-01-11
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef

2023-01-09
Regulatorisk

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

2022-12-21
Regulatorisk

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

2022-11-16
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.

2022-11-09
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning
2022-11-04
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").

2022-09-30

Ferroamp ökar nu produktionstakten ytterligare och har tecknat ett ramavtal med den norska elektroniktillverkaren Kitron om volymproduktion av EnergyHub-systemet för villor. Avtalet är också ett steg på vägen mot kommande internationella lansering.

1
2
...
13
>>