Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och energiförluster. Sedan mars 2019 är Ferroamp noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Presentation av Ferroamps Bokslutskommuniké 2024

Senaste pressmeddelanden

Senaste rapporterna

Kommande händelser