Investor relations

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och energiförluster. Sedan mars 2019 är Ferroamp noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Senaste pressmeddelanden

12 maj 2022

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.

Senaste rapporterna

21 april 2022
16 februari 2022

Kommande händelser

augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 09 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 16 2023
Bokslutskommuniké Q4 2022