Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och energiförluster. Sedan mars 2019 är Ferroamp noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2023

Senaste pressmeddelanden

Senaste rapporterna

Kommande händelser