Ledning

Krister Werner VD

Född: 1969
VD sedan 17 februari 2020

Civilingenjör Maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Krister har lång erfarenhet från en rad olika ledande befattningar i verksamheter under tillväxt och förändring. Han har varit inköpschef, produktionsteknisk chef och medlem i koncernledningen för Allgon AB (Publ). Vidare har Krister arbetat som affärsenhetschef inom Saab-koncernen och som affärsområdeschef för växande insurtech-bolag med global verksamhet.

Krister har även en bakgrund som flygofficer från försvarsmakten samt har även arbetat som management konsult inom rekrytering och ledarutveckling.

Oberoende från ägare eller bolag.

Aktieinnehav: 1000 st
Teckningsoptioner 20/23: 6 000 st

Björn Jernström CTO

Född: 1971
Grundare. I styrelse och bolag sedan 2010.
Civilingenjör elektroteknik, KTH.

Björn har startat flera företag. Han har också innehaft positioner inom projektledning, produktutveckling och ingenjörsroller i teknikföretag såsom TC Tech, M2 Engineering
och GE Energy.

Inte oberoende från ägare eller Bolag.

Aktieinnehav: 1 425 700 st
Teckningsoptioner 19/22: 10 000 st
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Kerstin Wähl CFO

Född: 1965
CFO sedan 20 September 2019

Kerstin har tillbringat 30 år av sin karriär inom ABB-koncernen, där hon haft diverse befattningar tex CFO för Högspänningsprodukter Norra Europa, VD för Kondensatorverksamheten, CFO och Globalt ansvarig för HVDC-verksamheten. Under Kerstins tid i HVDC:s ledningsgrupp ökade Bolagets försäljningstillväxt med över 400 procent.

Oberoende från ägare eller Bolag.

Aktieinnehav: 2 001 st 
Teckningsoptioner 19/22: 25 000 st 
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Mats Karlström Affärsutveckling

Född: 1959

Han har lång erfarenhet av sälj- och ledningspositioner i företag med komplexa och högteknologiska b2b-verksamheter såsom Megger, Alber Corp, Programma Electric Inc och Microsoft.

Inte oberoende från ägare eller Bolag.
Aktieinnehav: 405 975 st

Anna Westling Operations Manager

Civilingenjör i Industriel Ekonomi, började på Ferroamp 2016. Anna har en bakgrund från bygg och fastighetsbranschen där hon framgångsrikt har utvecklat och drivit en konsultfirma. Hon har erfarenhet från såväl  teknisk projektledning till affärsområdeschef och VD.

Aktieinnehav: 1 812 st
Teckningsoptioner 19/22: 5 000 st

Anders Becker After Sales Manager

Civilingenjörsexamen I fysik och datateknik. Anders har en bakgrund inom hård och mjukvara som projektledare och olika linjepositioner och med erfarenheter från företag som St Jude Medical, Audiodev, ÅF and Toptica Photonics.

Aktieinnehav: 135 525 st
Teckningsoptioner 19/22: 10 000 st
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Sebastian Merchant R&D Manager

Civilingenjör i Datateknik och Elektronik och började på Ferroamp 2015. System specialist med en bred kunskap i Ferroamps teknologi och applikation; från såväl teknisk synvinkel såväl som ur ett kundperspektiv.

Aktieinnehav: 12 500 st
Teckningsoptioner 19/22: 10 000 st
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Mattias Nyström CGO

Född: 1968
CGO sedan 17 augusti 2020

Civilingenjör Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mattias började på ett nystartat telekombolag som växte organiskt till en miljard SEK på 10 år och därefter till över fem miljarder SEK under de tre efterföljande åren genom konsolidering av branschen. Därefter har Mattias varit engagerad i turn-arounds av produktbolag inom energibranschen och vårdsektorn på den globala marknaden. Mattias har en bred erfarenhet från olika ledande befattningar såsom VD, affärsområdeschef, produktlednings- och utvecklingschef samt operationschef. Senast som ansvarig för den kommersiella produktledningen på koncernnivå hos Handicare.

Oberoende från ägare eller bolag.

Aktieinnehav: 0 st

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up