Ledning

Krister Werner VD

Född: 1969
VD sedan 17 februari 2020

Civilingenjör Maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Krister har lång erfarenhet från en rad olika ledande befattningar i verksamheter under tillväxt och förändring. Han har varit inköpschef, produktionsteknisk chef och medlem i koncernledningen för Allgon AB (Publ). Vidare har Krister arbetat som affärsenhetschef inom Saab-koncernen och som affärsområdeschef för växande insurtech-bolag med global verksamhet.

Krister har även en bakgrund som flygofficer från försvarsmakten samt har även arbetat som management konsult inom rekrytering och ledarutveckling.

Aktieinnehav: 1000 st
Teckningsoptioner 20/23: 6 000 st

Kerstin Wähl CFO

Född: 1965
CFO sedan 20 September 2019

Kerstin har tillbringat 30 år av sin karriär inom ABB-koncernen, där hon haft diverse befattningar tex CFO för Högspänningsprodukter Norra Europa, VD för Kondensatorverksamheten, CFO och Globalt ansvarig för HVDC-verksamheten. Under Kerstins tid i HVDC:s ledningsgrupp ökade Bolagets försäljningstillväxt med över 400 procent.

Aktieinnehav: 3 001 st 
Teckningsoptioner 19/22: 25 000 st 
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Niklas Cassel CCO

Född: 1963
Chief Commercial Officer sedan 12 Augusti 2021

Civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning mot finansiell teori och marknadsföring.

Niklas har mycket lång erfarenhet av affärsledning, internationella affärer och av att utveckla bolag och verksamheter. Han har under drygt 10 år varit VD för nWise, ett framgångsrikt SaaS-bolag inom telekom, där han bland annat etablerade försäljning i 14 länder. Dessförinnan har Niklas haft ett flertal ledande positioner inom Ericsson-koncernen och vid Svenska Rymdbolaget.

Inget aktieinnehav

Åsa Hedman CCO

Född: 1977
Chief Communication Officer sedan 1 januari 2021

Åsa Hedman, är civilekonom utbildad vid Karlstads Universitet, senare även Communication Management vid Berghs School of Communication i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att leda varumärkesarbete utifrån värderingsdriven kommunikation. Åsa började sin bana som trainee inom bank-och finansbranschen där hon byggt upp sin långa erfarenhet inom kommunikationsstrategi, varumärkesarbete och intern kommunikation. Åsa kommer senast från ett globalt IT-produktbolag där hon bland annat ansvarat för kommunikationsstrategi och varumärkespositionering inom eftermarknaden för fordon.

Aktieinnehav: 229 st 
Teckningsoptioner 21/24: 4 000 st

Carl Heyman CDO

Född: 1982
CDO sedan 1 mars 2021

Civilingenjör i Teknisk Fysik och Fil kand. i Företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Carl har lång erfarenhet från elbranschen, både från transmissionssidan genom 11 år inom ABBs FACTS-verksamhet (Flexible AC TransmissionSystem) och från genereringssidan genom cleantech-bolaget Climeon. Han har en bred erfarenhet från utveckling och produktledning med starkt fokus på utveckling av processer och organisationer.

Aktieinnehav: 600 st 
Teckningsoptioner 21/24: 4 000 st

Björn Jernström CTO

Född: 1971
Grundare och Chief Technology Officer. I styrelse och bolag sedan 2010.

Civilingenjör i Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Björn är i sin utbildning till civilingenjör specialiserad på högspänningsteknik och plasmafysik. Han har grundat tre framgångsrika startups inom elkraftsindustrin, varav Ferroamp grundades 2010. Björn har även haft positioner inom projektledning, produktutveckling, forskning- och utveckling samt ingenjörsroller i teknikföretag såsom TC Tech, M2 Engineering och GE Energy.

Björn är tillika uppfinnaren bakom fyra olika patent relaterade till Ferroamp. 

Aktieinnehav: 1 372 440 st
Teckningsoptioner 19/22: 10 000 st
Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Lisa Larsson Lerner Chief Purchasing Officer

Född: 1977
Chief Purchasing Officer sedan 16 augusti 2021

Civilingenjör i Industriell ekonomi med logistikinriktning från Luleå Tekniska Universitet.

Lisa har mer än 15 års erfarenhet av inköp och upphandling från företag som Atlas Copco, Skanska, SAS och Stockholm Exergi. Hon har i sina roller etablerat och effektiviserat globala försörjningskedjor och har drivit leverantörsutveckling på plats i produktionsmiljö med lyckade resultat. Senast kommer Lisa från Stockholm Exergi där hon haft ett antal ledande befattningar såsom Inköpschef och Anläggningschef. Lisa har ett starkt fokus på organisations- och verksamhetsutveckling och trivs med att leda verksamheter som är i förändring.

Aktieinnehav: 250 st

Mattias Nyström CGO

Född: 1968
CGO sedan 17 augusti 2020

Civilingenjör Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mattias började på ett nystartat telekombolag som växte organiskt till en miljard SEK på 10 år och därefter till över fem miljarder SEK under de tre efterföljande åren genom konsolidering av branschen. Därefter har Mattias varit engagerad i turn-arounds av produktbolag inom energibranschen och vårdsektorn på den globala marknaden. Mattias har en bred erfarenhet från olika ledande befattningar såsom VD, affärsområdeschef, produktlednings- och utvecklingschef samt operationschef. Senast som ansvarig för den kommersiella produktledningen på koncernnivå hos Handicare.

Aktieinnehav: 2 500 st 
Teckningsoptioner 21/24: 4 000 st