Finansiell kalender

februari 16 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 21 2022
Årsredovisning 2021
maj 12 2022
Delårsrapport Q1 2022
Årsstämma
augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
1
2