Finansiell kalender

februari 16 2024
Bokslutskommuniké 2023
november 09 2023
Delårsrapport Q3 2023
juli 27 2023
Delårsrapport Q2 2023
maj 10 2023
Årsstämma 2023
Delårsrapport Q1 2023
april 13 2023
Årsredovisning 2023
februari 16 2023
Bokslutskommuniké Q4 2022
november 09 2022
Delårsrapport Q3 2022
augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
maj 12 2022
Delårsrapport Q1 2022
1
2