Finansiell kalender

februari 19 2020
Bokslutskommuniké 2019
april 23 2020
Årsredovisning 2019
maj 13 2020
Delårsrapport Q1 2020
maj 14 2020
Årsstämma
augusti 12 2020
Delårsrapport Q2 2020
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.