Finansiell kalender

februari 19 2020
Bokslutskommuniké 2019
maj 13 2020
Delårsrapport Q1 2020
maj 14 2020
Årsstämma
augusti 12 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 10 2020
Delårsrapport Q3 2020
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Olof Heyman IR-kontakt
olof.heyman@ferroamp.se
.
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.