De 10 största aktieägarna per 2022-03-31.

Ägare Antal Aktier Andel
Nordea Fonder 1 376 767 9,37%
Jernström, Björn 1 372 440 9,34%
Första AP-Fonden 1 364 170 9,28%
Wallenstam Aktier AB 1 075 000 7,31%
Swedbank Robur Ny Teknik BTI 901 000 6,13%
Andra AP-fonden 680 000 4,63%
Avanza Pension 494 238 3,36%
ABN Amro Sweden Client Non-Treaty 412 836 2,81%
Åke Rehnman 268 597 1,83%
Mats Karlström 218 937 1,49%
Totalt 10 största aktieägare  8 163 985 55,53%
Övriga ägare (ca 9 500 st) 6 536 966 44,47%
Summa: 14 700 951 100,00%