Ägare

De 10 största aktieägarna per 2022-06-30.

Ägare Antal Aktier Andel
Nordea Fonder 1 480 800 10,07%
Jernström, Björn 1 372 440 9,34%
Första AP-Fonden 1 364 170 9,28%
Wallenstam Aktier AB 1 075 000 7,31%
Swedbank Robur Ny Teknik BTI 901 000 6,13%
Nordic Cross  770 919 5,24%
Rehnman, Åke 497 325 3,38%
Avanza Pension 444 879 3,03%
Andra AP-Fonden  430 000 2,92%
ABN Amro Sweden Client Non-Treaty 412 836 2,81%
Totalt 10 största aktieägare  9 119 144 62,03%
Övriga ägare (ca 8 600 st) 5 581 807 37,97%
Summa: 14 700 951 100,00%