Ägare

De 10 största aktieägarna per 2022-03-31.

Ägare Antal Aktier Andel
Jernström, Björn 1 372 440 10,13%
Nordea Fonder  1 323 122 9,77%
Första AP-Fonden 1 270 170 9,38%
Wallenstam Aktier AB 1 000 000 7,38%
Nordic Cross  798 257 5,89%
Rehnman, Åke 497 325 3,67%
KIC InnoEnergy SE
446 561 3,30%
Avanza Pension 430 670 3,18%
Andra AP-Fonden  400 000 2,95%
Karlström, Mats 369 775 2,73%
Totalt 10 största aktieägare  7 908 320 58,40%
Övriga ägare (ca 8 600 st) 5 633 681 41,60%
Summa: 13 542 001 100,00%