Ägare

De 10 största aktieägarna per 2022-09-30.

Ägare Antal Aktier Andel
Nordea Fonder 1 392 622 9,47%
Jernström, Björn 1 372 440 9,34%
Första AP-Fonden 1 364 170 9,28%
Wallenstam Aktier AB 1 075 000 7,31%
Swedbank Robur Ny Teknik BTI 901 000 6,13%
Nordic Cross  658 743 4,48%
Avanza Pension 479 989 3,27%
Rehnman, Åke 469 162 3,19%
Andra AP-Fonden  430 000 2,92%
ABN Amro Sweden Client Non-Treaty 412 836 2,81%
Totalt 10 största aktieägare  8 555 962 58,20%
Övriga ägare (ca 8 600 st) 6 144 989 41,80%
Summa: 14 700 951 100,00%