Ägare

De 10 största aktieägarna per 2021-09-30.

Ägare Antal Aktier Andel
Jernström, Björn 1 372 440 11,14%
Första AP-Fonden 1 157 670 9,40%
Nordea Fonder  1 152 017 9,35%
Nordic Cross  881 495 7,16%
KIC InnoEnergy SE 575 561 4,67%
Rehnman, Åke 497 325 4,04%
Karlström, Mats 381 775 3,10%
Almi Invest Stockholm AB 358 240 2,91%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 356 289 2,89%
Andra AP-Fonden  350 000 2,84%
Totalt 10 största aktieägare  7 082 812 57,51%
Övriga ägare (ca 8200 st) 5 233 780 42,49%
Summa: 12 316 592 100,0%