Ägare

De 10 största aktieägarna per 2021-06-30.

Ägare Antal Aktier Andel
Jernström, Björn 1 372 440 11,20%
Första AP-Fonden 1 157 670 9,45%
Nordea Fonder  1 144 916 9,34%
Nordic Cross  787 286 6,42%
KIC InnoEnergy SE 584 100 4,77%
Rehnman, Åke 497 325 4,06%
Karlström, Mats 404 775 3,30%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 365 230 2,98%
Almi Invest Stockholm AB  358 240 2,92%
Andra AP-Fonden  350 000 2,86%
Totalt 10 största aktieägare  7 021 982 57,30%
Övriga ägare (ca 8200 st) 5 232 110 42,70%
Summa: 12 254 092 100,0%