on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 

Ägare

De 10 största aktieägarna per 2020-12-31.

Ägare Antal Aktier Andel
Jernström, Björn 1 425 700 11,63%
Första AP-Fonden 1 157 670 9,45%
Nordea Fonder  1 141 577 9,32%
KIC InnoEnergy SE 559 175 4,56%
Almi Invest Stockholm AB 500 000 4,08%
Rehnman, Åke 497 325 4,06%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 466 767 3,81%
Karlström, Mats 405 975 3,31%
Nordic Cross  361 000 2,95%
Andra AP-Fonden  300 000 2,45%
Totalt 10 största aktieägare  6 851 189 55,62%
Övriga ägare (ca 6770 st) 5 438 903 44,38%
Summa: 12 254 092 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up