Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB kallades till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Villkor för teckningsoptioner 2021-2024_2

Länk för poströstning

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning