Styrelse & revisor

Ylwa Karlgren Styrelseordförande

Född: 1956
Styrelsens ordförande sedan 2018.
BBA.

Ylwa har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Acrinova AB (publ), Plejd AB och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 45 250 st

Erik Hallberg Ledamot

Född: 1956
Ledamot sedan 2021.
Maskiningenjör.

Erik  har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen som Executive Vice President för TeliaCompany under 2013 - 2016. Andra väsentliga uppdrag inkluderar rollen som ordförande och ägaransvarig för Telias alla baltiska dotterbolag både noterade och onoterade, Sverige-ansvar för Telias fasta och mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag. Erik Hallberg är f.n. styrelseordförande i Fidesmo AB och i Haltian OY. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. HiQ International AB (publ), Edgeware AB and Prevas AB (publ) samt grundare och ordförande i Glocalnet AB.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 500 st

Stefan Jakelius Ledamot

Född: 1967
Ledamot sedan 2017.
Civilingenjör Energi och organisation, Executive MBA samt Journalisthögskolan.

Stefan har bakgrund från riskkapitalbranschen och såddfinansiering samt har varit styrelseledamot i flera tillväxtföretag på internationella marknader. Stefan har bland annat arbetat för Industrifonden, Malmberggruppen och Energimyndigheten. Stefan är för närvarande VD för Adect AB, styrelseordförande i Phoenix Biopower AB och Utilifeed AB, samt styrelseledamot i Elpanneteknik Sweden AB och Megin AB.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 2 900 st

Björn Jernström Ledamot

Född: 1971
Ledamot, Grundare och Chief Technology Officer. I styrelse och bolag sedan 2010.

Civilingenjör i Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Björn är i sin utbildning till civilingenjör specialiserad på högspänningsteknik och plasmafysik. Han har grundat tre framgångsrika startups inom elkraftsindustrin, varav Ferroamp grundades 2010. Björn har även haft positioner inom projektledning, produktutveckling, forskning- och utveckling samt ingenjörsroller i teknikföretag såsom TC Tech, M2 Engineering och GE Energy.

Björn är tillika uppfinnaren bakom fyra olika patent relaterade till Ferroamp. 

Ej oberoende från ägare, ej oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 1 372 440 st
Teckningsoptioner 2020-2023: 4 000 st
Teckningsoptioner 2021-2024_2: 8 000 st

Anders Persson Ledamot

Född: 1957
Ledmot sedan 2019.
Civilingenjör, Chalmers.

Anders Persson har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 har han arbetat som styrelseledamot ibland annat Invisio Communication, Hexatronic Group AB (publ), Paynova AB och Coloreel Group. Dessförinnan var han under 2000-2014 vice VD och VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, inom Ericsson-koncernen. 

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 4 000 st

Lars-Åke Bokenberger Ledamot

Född: 1968
Ledamot sedan 2022.
Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Lars-Åke har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom finansbranschen bl.a. 15 år som svensk aktiechef på AMF samt 13 år som aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission och med särskilt fokus på fastighetsbranschen. Lars-Åke har en bred erfarenhet från svenskt näringsliv och dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Lars-Åke är f.n. styrelseordförande i Wallenstam AB, styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB och vice styrelseordförande i Convendum Corporation AB.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 6 000 st

Revisor

Claes Sjödin Revisor

Bolagets revisor är Claes Sjödin (auktoriserad revisor) som är medlem i FAR SRS och partner på PwC Sweden.