Styrelse & revisor

Ylwa Karlgren Styrelseordförande

Född: 1956
Styrelsens ordförande sedan 2018.
BBA.

Ylwa har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Acrinova AB (publ) och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 45 250 st (via bolaget Outset Strategies AB)

Elin Löfblad Ledamot

Född: 1979
Ledamot sedan 2017.
Civilingenjör maskinteknik.

Elin har bred erfarenhet av energibranschen såväl i Sverige som internationellt. Erfarenhet av internationell försäljning, projektutveckling, affärsutveckling samt strategi och bolagsledning inom Siemensoch OX2-koncernen. Elin är idag på Vattenfall Eldistribution där hon ansvarar för Företagsrelationer inom Kund och Marknad.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 0 st

Stefan Jakelius Ledamot

Född: 1967
Ledamot sedan 2017.
Civilingenjör Energi och organisation, Executive MBA samt Journalisthögskolan.

Stefan har bakgrund från riskkapitalbranschen och såddfinansiering samt har varit styrelseledamot i flera tillväxtföretag på internationella marknader. Stefan har bland annat arbetat för Industrifonden, Malmberggruppen och Energimyndigheten. Stefan är för närvarande VD för Adect AB.

Oberoende från ägare, oberoende från Bolag.
Aktieinnehav: 1 170 st

Björn Jernström Ledamot

Född: 1971
Grundare. I styrelse och bolag sedan 2010.
Civilingenjör elektroteknik, KTH.

Björn har startat flera företag. Han har också innehaft positioner inom projektledning, produktutveckling och ingenjörsroller i teknikföretag såsom TC Tech, M2 Engineering
och GE Energy.

Ej oberoende från ägare, ej oberoende från Bolag.

Aktieinnehav: 1 425 700 st
Teckningsoptioner 19/22: 10 000 st

Teckningsoptioner 20/23: 4 000 st

Anders Persson Ledamot

Född: 1957
Ledmot sedan 2019.
Civilingenjör, Chalmers.

Anders Persson har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 har han arbetat som styrelseledamot ibland annat Invisio Communication, Hexatronic Group AB (publ), Paynova AB och Coloreel Group. Dessförinnan var han under 2000-2014 vice VD och VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, inom Ericsson-koncernen. 

Oberoende till ägarna och bolaget.
Aktieinnehav: 4 000 st

Olof Heyman Ledamot

Född: 1958
Ledamot sedan 2020
Civilingenjör Kemiteknik Chalmers

Olof har med mer än 30 år på ledande positioner inom ABB, en tung erfarenhet från den globala energibranschen och industriell tillväxt. 2016 kom han in som ordförande I Ferroamp och tog 2017 över som VD. Hösten 2019 avgick Olof pga av hälsoskäl som VD, och har därefter fortsatt som rådgivare till Ferroamp. Olof arbetar nu som företagsrådgivare.

Oberoende från ägare, ej oberoende från Bolag.

Aktieinnehav:
12 500 st aktier (Direkt ägande)
84 250 aktier (via bolaget Heyman Power Consulting AB)
62 500 Teckningsoptioner 18/21 (Direkt ägande)

Revisor

Claes Sjödin Revisor

Bolagets revisor är Claes Sjödin (auktoriserad revisor) som är medlem i FAR SRS och partner på PwC Sweden.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up