Ylwa Karlgren Styrelseordförande

Styrelsens ordförande sedan 2018.

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet

Tidigare erfarenhet: Bakgrund från finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Har haft ledande roller inom SEB samt varit styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASAoch Markedskraft ASA .

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Plejd AB (publ), ledamot i Gullberg & Jansson AB (publ) samt ledamot i Acrinova AB (publ).

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.
Aktieinnehav: 101 000 st

Erik Hallberg Ledamot

Ledamot sedan 2021.

Född: 1956

Utbildning: Maskiningenjör

Tidigare erfarenhet: Bakgrund inom Telia Sonera, senast som Executive Vice President för TeliaCompany. Ordförande och ägaransvarig för Telias baltiska dotterbolag, Sverigeansvarig för Telias fasta och mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag. Tidigare styrelseuppdrag: HiQ International AB, Edgeware AB, Prevas AB samt grundare och ordförande i Glocalnet AB.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Fidesmo AB, iotcomms ab och i Haltian OY samt styrelseledamot i EyeonID Group AB och Th1ng AB.

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.
Aktieinnehav: 2 050 st

 

Anders Persson Ledamot

Ledamot sedan 2019.

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers i Göteborg.

Tidigare erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 styrelseledamot i olika företag. Tidigare vice vd och vd i Net Insight AB (publ) och dessförinnan i olika tjänster, både nationellt och internationellt, inom Ericssonkoncernen.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Hexatronic Group AB och styrelseledamot i Coloreel Group. Oberoende från ägare, oberoende från bolag.

Aktieinnehav: 10 774 st

Lars-Åke Bokenberger Ledamot

Ledamot sedan 2022.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Tidigare erfarenhet: Bakgrund inom finansbranschen som svensk aktiechef på AMF, aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission. Bred erfarenhet från näringsliv och av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Wallenstam AB, styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB och vice styrelseordförande i Convendum Corporation AB. Styrelseledamot i Mertzig Asset Management AB.

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.
Aktieinnehav: 12 600 st

Claes Mellgren Ledamot

Ledamot sedan 2023.

Född: 1959

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, LinköpingsTekniska Högskola.

Tidigare erfarenhet: Grundare av samt VD för AQ Group AB under perioden 2010-2018. Produktions-, logistik- och platschef på olika ABB-enheter i Västerås. Styrelseordförande i NOTE AB (publ). Styrelseledamot i Bioservo Technologies Aktiebolag.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Solö Mechanical Solutions Aktiebolag och Teqnion AB (publ). Styrelseordförrande i AQ Group AB (publ).

Oberoende från ägare, oberoende från bolag
Aktieinnehav inkl hos närstående:
1 140 771 st aktier

Revisor

Claes Sjödin Revisor

Bolagets revisor är Claes Sjödin (auktoriserad revisor) som är medlem i FAR SRS och partner på PwC Sweden.