Insynspersoner PDMR

Insynsregistrerade personer

Insynsregistrerade (s k PDMR) personer är Ferroamp ABs (publ) styrelse och ledningsgrupp samt
personal på ekonomi- och finansavdelningen.