Certified Adviser

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.

Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission,
 +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se.

Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/