Årsstämma 2022

Ferroamp AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Länk till poströstning

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB kallades till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Villkor för teckningsoptioner 2021-2024_2

Länk för poströstning

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Årsstämma 2020

Punkt 12

Punkt 13

Punkt 14

Protokoll

VD anförande årsstämma maj 2020 Ferroamp

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberednings förslag

Fullständiga villkor för 2020/2023

Fullständiga villkor för 2021/2024

Fullmaktsformulär med röstningsinstruktion

Årsstämma 2019

Kommunikén från årsstämma

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Villkor för teckningsoptioner 2019-2022

Extra bolagsstämma 2018-10-24

Kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Beslutsbilaga

Bolagsordning

Revisorsyttrande

Årsstämma 2018-06-28

Kallelse till årsstämma

Protokoll från årsstämma

Extra bolagsstämma 2018-05-02

Kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande rörande emission

Extra bolagsstämma 2017-12-21

Kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Revisorns yttrande

Emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag - företrädesemission units

Villkor för teckningsoptioner (företrädesemission)

Styrelsens förslag - riktad nyemission units

Villkor för teckningsoptioner (riktad nyemission)

Styrelsens intygande