Bolagsstyrning

Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Även om Nasdaq First North Growth Market inte är en reglerad marknad avser Bolaget, att successivt implementera koden där praktiskt möjligt.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Olof Heyman IR-kontakt
olof.heyman@ferroamp.se
.
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.