Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 22 mars 2019.

Handelsinformation

Aktien
ISIN: SE0012229920
Kortnamn: FERRO

Teckningsoptionen TO1
ISIN: SE0012231090

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Certified Adviser

G&W Fondkommission,
E-mail: ca@gwkapital.se
Tel: +46 (0) 8 503 000 50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Olof Heyman IR-kontakt
olof.heyman@ferroamp.se
.
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.