Pressmeddelanden

Ferroamp och CTEK lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHub

Nu släpps en efterlängtad integration mellan laddboxen Chargestorm Connected från CTEK och EnergyHub från Ferroamp - ett system för att integrera solel, energilagring och elbilsladdning.

EnergyHub är en produkt som integrerar solel, elbilsladdning, energilager och elnätet så att energin och effekten används optimalt i fastigheten. Integrationen, som sker med ett öppet API, möjliggör att man kan använda EnergyHub som en energimätare som hela tiden har kontroll på fastighetens effektuttag och tillgänglig effekt till elbilen. Samarbetet med Ferroamp innebär att CTEK:s lastbalansering arbetar tillsammans med Ferroamps fasbalansering vilket ger en sömlös integration.
- Exempelvis kan EnergyHuben se till att genererad solel från fastigheten används för elbilsladdning och kan temporärlagras i ett energilager då elbilen inte är ansluten och laddar, förklarar Stefan Gabrielsson som är produktansvarig på CTEK.

Integrationen innebär att man kan fördela effekt till bilarna med hänsyn taget till den aktiva fasbalansering som går att göra med EnergyHub eller den effekt som kan tillföras av ett stationärt batteri. EnergyHub kan även maximera fastighetens tillgängliga effekt för elbilsladdning utan att fastighetsägaren behöver vara rädd för överbelastning i fastigheten vilket resulterar i att säkringen löser ut.
- Det betyder i praktiken att man kan ladda sitt elfordon på kortast möjliga tid, vilket ofta efterfrågas av våra kunder, säger Stefan Gabrielsson.

- Vi ser fram emot att fortsätta ta fram innovativa och effektiva laddlösningar tillsammans med CTEK där vi utnyttjar möjligheterna Ferroamp erbjuder med integration av solceller, batterier och aktiv fasbalansering, förklarar Niclas Wadestig, VP Sales & Marketing på Ferroamp.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64
Stefan Gabrielsson, produktansvarig på CTEK, telefon 076 044 81 00

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.ctek.com

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Om CTEK

CTEK SWEDEN AB är ett ledande globalt varumärke inom skötsel och underhåll av bilbatterier. Företagets kunskap och varaktiga investeringar i innovation innebär att CTEK ligger i framkant inom forskning och utveckling av ny och unik laddningsteknik. CTEK erbjuder marknaden högkvalitativa samt pålitliga laddare och tillbehör som är effektiva, användarvänliga och, viktigast av allt, säkra (för användare, fordonselektronik, batterier och laddare). CTEK:s portfölj av produkter och lösningar inom elbilssegmentet innefattar allt från laddboxar i hemmet till större företag- och kommersiella installationer med många laddningsstationer som har behov av laddtester, övervakning och betallösningar. CTEK säljer över en miljon batteriladdare globalt per år och får ofta utmärkelsen bäst i test i oberoende jämförande tester. CTEK tillhandahåller laddare till några av världens mest välkända tillverkare inklusive Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche och Rolls-Royce.

Filer för nedladdning
2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 2 042 349 aktier till en teckningskurs om 50,00 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 102 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad, genom ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.

2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 2 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa utökat rörelsekapitalbehov.

2020-08-12
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 583 (9 866) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 869 (-2 907) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,87 (-0,40) SEK

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 202 (15 819) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 032 (-12 247) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,76 (-1,71)
2020-06-30

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till vinnare i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.

2020-06-22

Nu släpps en efterlängtad integration mellan laddboxen Chargestorm Connected från CTEK och EnergyHub från Ferroamp - ett system för att integrera solel, energilagring och elbilsladdning.

2020-06-11

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till finalist i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.

2020-05-19
Regulatorisk

Olof Heyman valdes in i Ferroamp Elektronik AB styrelse vid Årsstämman.

2020-05-14
Regulatorisk

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up