FERROAMPS VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").

Ferroamp meddelar idag att bolagets fyra största ägare nu har utsett var sin representant till valberedningen inför årsstämman 2023. Valberedningen består av följande fyra ledamöter: 

  • Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder
  • Björn Jernström, eget innehav
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam AB

Ossian Ekdahl har utsetts till valberedningens ordförande och Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ferroamps valberedning kan göra det via e-post till mejladress valberedningen@ferroamp.se senast den 31 januari 2023.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, IR-ansvarig, telefon 070-340 76 79
fredrik.breitung@ferroamp.se

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning